Wezwanie piąte do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

  Spółka Żegluga Polska S.A., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki (wezwanie piąte) do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, pl. Rodła 8 pokój 0820 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.

Wezwanie czwarte do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Spółka Żegluga Polska S.A., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki (wezwanie czwarte) do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, pl. Rodła 8 pokój 0820 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.

Wezwanie trzecie do złożenia dokumentów akcji.

Spółka Żegluga Polska S.A., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki (wezwanie trzecie) do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, pl. Rodła 8 pokój 0820 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Spółka Żegluga Polska S.A., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki (wezwanie drugie) do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, Plac Rodła 8, pokój 0820 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.