Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Żegluga Polska S.A. w Szczecinie, która administruje danymi osobowymi w celu realizacji umów.
Siedziba Żegluga Polska S.A. mieści się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8.
Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest realizacja umów. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo kontaktu z nami, możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.zp@polsteam.pl.
Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie kontrahentów, gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niezależnie, przysługuje Państwu także, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Każdy głos jest dla nas ważny.

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia lub działań niezbędnych do zawarcia takiej umowy lub zlecenia. Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:             
•    świadczące usługi marketingowe,
•    biorące udział z realizacji umów,
•    windykacyjne,
•    a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Pozdrawiamy.